Coronavirus

Op deze pagina lees je alles over de tai chi en qigong lessen ten tijde van corona.


Geen lessen (nov 2021)

Met ingang van 6 november 2021 moeten er toegangscontroles worden uitgevoerd bij groepslessen met behulp van het coronatoegangsbewijs.

De afgelopen dagen heb ik nagedacht over hoe om te gaan met deze nieuwe maatregel. Ik kom uit op het volgende.

  • Het coronatoegangsbewijs maakt de qigong en tai chi lessen niet of nauwelijks veiliger, omdat de bestaande maatregelen (1,5 meter, vaste plek, ventilatie, mondkapje bij binnenkomst, thuisblijven bij klachten) het risico op besmetting voldoende verlagen.
  • Wel is de consequentie van het gaan scannen van QR codes dat sommige cursisten niet meer kunnen deelnemen, omdat het voor hen onmogelijk (of buiten-proportioneel tijdrovend) is om zich wekelijks te laten testen.
  • Ik zou er voor kunnen kiezen om de lessen te geven zonder te vragen naar het coronatoegangsbewijs. Dat gaat echter in tegen de wet en kan een boete van 2500 euro of meer opleveren. Ook wil ik rekening houden met de deelnemers die wel belang hechten aan het coronatoegangsbewijs.

Sinds maart 2020 doe ik er alles aan om de lessen voor alle deelnemers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Dat heeft me een hoop extra tijd en moeite gekost. Nu maak ik een pas op de plaats.

Ik heb besloten om de komende weken geen lessen te geven. Zodra binnen sporten weer is toegestaan zonder coronatoegangsbewijs, zullen de 5 resterende lessen van blok 2 van 2021 alsnog worden gegeven.


Corona spelregels

Als docent en organisator van Tai Chi & Qigong Leidsche Rijn (TCQLR) wil ik graag dat iedereen veilig kan deelnemen aan lessen en workshops zonder kans op besmetting. We houden ons aan de volgende maatregelen:

  • De onderlinge afstand is – voor, tijdens en na de les – altijd ruim 1,5 meter.
  • Lees de routine voor binnenkomen en vertrekken.
  • In de lessen doen we geen partneroefeningen met fysiek contact.
  • Thuisblijven wanneer je koorts of luchtwegklachten hebt, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Ook thuisblijven wanneer een huisgenoot deze symptomen heeft.

Mocht je signaleren dat iemand zich niet aan deze regels houdt, spreek diegene er dan op aan.

Wanneer je lichte klachten hebt maar recent negatief bent getest, dan ben je welkom om deel te nemen aan de lessen. In dat geval wèl thuisblijven als een huisgenoot positief is getest.


Toekomst

Zodra de lessen weer starten, nemen we in en om de lessen de 1,5 regel voorlopig nog enige tijd in acht. Daarna gaan we versoepelen, indien het aantal dagelijkse besmettingen en het R-getal verder zijn gedaald. We heffen dan eerst de 1,5 meter op. Daarna komen geleidelijk aan de partner-oefeningen weer terug. We doen dit zo omdat er in beide groepen (tai chi & qigong) deelnemers zijn die het om gezondheidsredenen op prijs stellen afstand te bewaren. Suggesties en feedback welkom!


Locatie

Sinds 15 september 2020 vinden de lessen plaats in openbare montessori basisschool De Meander. Deze zaal is groter dan de speelzaal van OBS ‘t Zand en heeft bovendien betere ventilatiemogelijkheden. Lees meer…


Rooster

Het lesrooster is als volgt aangepast:

2020 Blok 1
Blok 1 was van jan t/m maart. Er zijn op 17, 24 en 31 maart geen lessen geweest. Deze laatste drie lessen van blok 1 werden buiten gegeven op 19 mei, 26 mei & 2 juni.
2020 Blok 2 
Blok 2 was van 9 juni tot 7 juli en bestond uit slechts 5 lessen. Kosten voor dit mini-blok bedroegen 49 euro.
2020 Extra: Zomerlessen
In de zomervakantie waren er dit jaar van 28 juli t/m 1 september extra qigong & tai chi lessen op dinsdagavond. Lees meer....
2020 Blok 3
Blok 3 startte 15 september op de nieuwe locatie. Op 10 & 17 november waren er geen lessen i.v.m. een verzwaarde lockdown. Deze werden doorgeschoven naar 25 mei & 1 juni 2021.
2021 Blok 1
Blok 1 van 2021 was van 8 juni t/m 13 juli en bestond uit 6 lessen.
2021 Blok 2
Blok 2 van 2021 ging van start op 14 september en loopt door t/m 7 december. Er waren geen lessen op 19 oktober in verband met de herfstvakantie. Er zullen op 9, 16, 23 en 30 november en 7 december waarschijnlijk geen lessen zijn.

Vragen

Hieronder enkele veelgestelde, actuele of corona vragen:

1. Ik ben gevaccineerd of heb corona gehad, moet ik me dan nog aan bovenstaande maatregelen houden?
Ja, de komende tijd nog wel.

2. Wat als er toch weer een lockdown komt?
Die kans is klein, maar op het moment dat het niet meer is toegestaan, stoppen de lessen. Na deze periode worden deze dan alsnog gegeven.

3. Ik kan door klachten niet komen; heb je wat oefeningen die ik thuis kan doen?
Jazeker, op deze pagina vind je wat suggesties om thuis te oefenen. Feedback & vragen welkom!

Zie hier voor algemene veelgestelde vragen.


Voor het laatst bijgewerkt op: 9 november 2021.